Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код

  • Trainers
  • Борис Михайлов |
  • Борислава Иванова |

Програмата предвижда обучение на широк кръг от преподаватели със софтуер за създаване и модифициране на учебното съдържание.

Course Information

Очаквания и цели

График на курса

Задача за завършване на курса

Coaches

Борис Михайлов

Борис Михайлов

Борислава Иванова

Борислава Иванова