КИБЕРСИГУРНОСТ, ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО ЗА УЧИТЕЛИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ДЕЦАТА В МРЕЖАТА

 • Trainers
 • Борис Михайлов |

Програмата е предназначена за учители, преподаващи по различни предмети, притежаващи базови компютърни умения. Програмата включва няколко основни компонента:

 1. Киберсигурност  
 2. Опасности в мрежата
 3. Защита на личните данни
 4. Основни понятия и програми в киберсигурността
 5. Начини за постигане на по-добра киберсигурност в училище
 6. Училищни образователни мрежи и сигурността на преподаватели и ученици в тях
 7. Социалните мрежи и ролята им в училище
 8. Дигитално гражданство
 9. Медии и информационна грамотност
 10. Потребителски права

Course Information

Coaches

Борис Михайлов

Борис Михайлов